På tyska sjunger vi:

Das ist das Haus des Ni - ko - laus... 
Hem/home

För lyxversionen och mera kontakta: HosTStoP
E-Post: Holger